Myriam Lieskamp

Leren voor de toekomst
Inhoud van de lezing volgt zo spoedig mogelijk.

Over Myriam Lieskamp

Lieskamp  

 

Myriam Lieskamp heeft een onderwijsadviesbureau. Eerder
was ze werkzaam als lerares in het speciaal basisonderwijs, als
trainer/adviseur voor scholen, als beleidsadviseur onderwijsinhoud bij CNV Onderwijs. Zij was lid van
de SER-commissie Onderwijs en arbeidsmarkt.

• Myriam publiceerde diverse artikelen en boeken, zoals ‘De
professionele leergemeenschap in het onderwijs’. Meer info:
www.myriamlieskamp.nl of onderwijsadvies@myriamlieskamp.nl

• In TIB 2018 nummer 4 stond een interview met haar. U kunt dit hier als pdf downloaden.

cover tijdschrift