Wim Meijer

Over leerlingen gesproken… Hoe IB'ers helpen om onderwijs passend te maken

Passend onderwijs betekent in de praktijk: kunnen omgaan met verschillen en tegemoetkomen aan uiteenlopende onderwijsbehoeften van de leerlingen. Gemakkelijker om op te schrijven dan om in praktijk te brengen. Voor leerkrachten houdt het ‘passend maken van onderwijs’ heel wat meer in dan het nemen van administratieve en klassenmanagement maatregelen

Over Wim Meijer 

WimMeijerDr. Wim Meijer is specialist op het terrein van onderwijsbegeleiding en passend onderwijs. Hij ontwierp de methodiek van consultatieve leerlingbegeleiding. Na zijn loopbaan aan de Rijksuniversiteit Groningen verzorgt hij voorlichting en trainingen en hij is als zelfstandig adviseur actief bij uiteenlopende onderwijsinstellingen.

Voor Instondo schreef Wim Meijer het boek 'Voer een opbrengstgerichte leerlingbespreking'.

cover tijdschrift