Albert de Boer

Denk in driehoeken. Over de taakverdeling tussen directeur, IB'er en leerkracht.

De uitdaging

Steeds vaker is er binnen scholen discussie over de rol- en taakverdeling met betrekking tot zorg en innovatie. Wie doet wat en waarom? Is de directeur noodzakelijkerwijs de onderwijskundig leider? Kan zij die taken delegeren? Wat betekent dat voor de verhouding tussen directeur en leerkracht? En tussen IB'er en leerkracht? Iedereen heeft het druk en heeft juist daarom behoefte aan structuur en helderheid. De oplossing? Denken in driehoeken …


Denken in driehoeken

Ontdek hoe de structuur van de driehoeken nieuw licht werpt op de dilemma’s en knelpunten in uw organisatie en op de rol- en taakverdeling met betrekking tot de zorg. Maak kennis met een werkwijze waarbij iedereen snel en goed de eigen taak en functie helder krijgt.

Over Albert de Boer

Foto
 
    

Albert de Boer studeerde psychologie en onderwijskunde in Groningen.

Hij was werkzaam als onderwijsadviseur in Leeuwarden, Almelo, Venlo, Nijmegen en Zwolle met als specialisaties Rekenen en Wiskunde, Adaptief onderwijs en Opbrengstgericht werken.

Ook werkte hij als coördinator van WSNS samenwerkingsverbanden in Nijmegen en Wijchen en als coördinator van het onderwijsvoorrangsgebied in Nijmegen.

Daarnaast was hij actief docent aan de PABO (rekenen en Wiskunde) en nascholer bij SON.

Op dit moment werkt hij als senior onderwijsadviseur en ontwikkelaar bij de IJsselgroep met als kernthema de positie van de leerkracht in Passend onderwijs.

 

 

  

cover tijdschrift