Linda van den Bergh - Anje Ros

Beter onderwijs? Zoek het uit!
(Alleen in Eindhoven  en Utrecht)

In steeds meer scholen nemen leerkrachten zelf verantwoordelijkheid voor het verbeteren van het onderwijs. In de praktijk blijkt echter dat ze het moeilijk vinden om een goede focus te behouden en planmatig te werken.

Een onderzoekende houding is daarbij noodzakelijk. De intern begeleider kan daarbij een belangrijke rol spelen door leerkrachten te ondersteunen bij de ontwikkeling en versterking van een onderzoekende houding. Die vormt een belangrijke sleutel tot onderwijsverbetering en voortgezette professionalisering. Leerkrachten met een onderzoekende houding werken planmatig en systematisch, maken gebruik van allerlei gegevens en van literatuur en leren van en met
collega’s.

Hoe stimuleer je deze onderzoekende houding bij je teamleden? Hoe kun je hen helpen om elkaar feedback te geven? Hoe zorg je voor gesprekken met diepgang, waarin leerkrachten ook literatuur en (eigen) onderzoeksresultaten met elkaar bespreken? En vooral; hoe pas je dit toe in de dingen die je al doet, in plaats van iets nieuws op te starten?

Over Linda van den Bergh en Anje Ros

 Foto Bergh   Foto Ros 

Linda van den Bergh (links) is hoofddocent bij Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg. Zij onderzoekt en begeleidt bij de Academische Opleidingsschool van het Partnerschap Opleiden in de School. Bijdrage in Utrecht.

Anje Ros (rechts) is lector Leren en Innoveren bij de Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Ze is auteur van kwaliteitskaternen over de functies van onderzoek voor schoolontwikkeling. Bijdrage in Eindhoven.

cover tijdschrift