Remco van der Dussen, Juliette Panman, Jacob Raap & Kees Jan Butter

Op weg van papier naar digitaal – de Centrale Eindtoets vanaf 2018

Vanaf 2018 is de Centrale Eindtoets er in twee varianten: de digitale adaptieve Centrale Eindtoets en de papieren Centrale Eindtoets op één niveau. Wat betekenen deze vernieuwingen van de Centrale Eindtoets voor de school en voor de leerlingen en voor u als intern begeleider?
Na afloop van deze sessie heeft u een beeld van:

- de vijf kernkwaliteiten van de Centrale Eindtoets
- de digitale adaptieve Centrale Eindtoets – op maat voor iedere leerling, kindvriendelijk en afwisselend
- de mogelijkheden voor leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften
- de voorbereiding van leerlingen en leerkrachten op de digitale adaptieve Centrale Eindtoets
- de vernieuwde rapportages en hoe u de informatie uit de rapportage kunt gebruiken in uw school, voor de leerling en voor het informeren van ouders
- de organisatie van de afname van de digitale adaptieve Centrale Eindtoets in de school
 
Stel uw vragen en vul onze quickscan in om te kijken welk afnamescenario voor de digitale adaptieve Centrale Eindtoets het beste bij uw school zou passen.

Over de sprekers:

 foto remco van der Dussen  

Remco van der Dussen (Den Haag-Zwolle-Eindhoven)

Remco van der Dussen is projectleider implementatie digitale adaptieve Centrale Eindtoets. Hij heeft veel ervaring met digitalisering in het onderwijsveld en richt zich voor het CvTE op de digitale kant van de implementatie van digitale adaptieve Centrale Eindtoets. Hij gaat in gesprek met besturen en scholen en hoort graag welke vragen er bij de scholen leven over de Centrale Eindtoets. Remco heeft Organisatiepsychologie gestudeerd.

   

 

 foto juliette  

Juliette Panman (Zwolle-Utrecht-Eindhoven)

Juliette Panman is projectleider implementatie digitale adaptieve Centrale Eindtoets. Zij houdt zich bezig met de communicatie over de vernieuwing van de Centrale Eindtoets 2018. Hiervoor organiseert zij bijeenkomsten en conferenties en zorgt zij voor de informatie van het scholenveld. Voorheen werkte zij bij een onderwijsadviesbureau en heeft zij diverse beleidsfuncties gehad bij de overheid. Juliette heeft antropologie en ontwikkelingspsychologie gestudeerd.

   

 

 Foto Jacob Raap  

Jacob Raap (Den Haag)

Werkzaam (geweest) in alle onderwijssectoren in diverse rollen maar altijd met als focus leerlingenzorg en toetsing/diagnostiek. Als leerkracht, onderwijsadviseur en nu als eerstverantwoordelijke voor de Centrale Eindtoets bij het College voor Toetsen en Examens te Utrecht.

   

 

Kees Jan Butter  

 Kees Jan Butter (Utrecht)

Kees-Jan Butter is implementatiemanager bij het College voor Toetsen en Examens (CvTE) en verantwoordelijk voor de implementatie van de (digitale adaptieve) Centrale Eindtoets 2018 op de scholen. Een team van professionals van DUO, CvTE en de stichting Cito werkt onder zijn regie samen om scholen te begeleiden naar een soepele afname van de Centrale Eindtoets.

Kees-Jan heeft veel ervaring met grootschalige implementatietrajecten bij de Rijksoverheid en heeft ook de implementatie geleid van het computerexamensysteem Facet in het voortgezet onderwijs en het MBO.

 

 

cover tijdschrift