Elena Carmona van Loon

Versterk de regie van leerkracht en leerling

Leraren kunnen leerlingen leren zelfvertrouwen te ontwikkelen, hen leren anders over zichzelf te denken en ze helpen te ontdekken wie ze (willen) zijn.  Het beste instrument ben je als leraar zelf! En daarom zijn leraren zo belangrijk.

Alle leerlingen ontwikkelen zich anders. Waarom is dat zo en hoe kan je ervoor zorgen dat jouw leerlingen belangrijke vaardigheden, zelfverantwoordelijkheid en het vermogen om relaties aan te gaan zo goed mogelijk ontwikkelen? 

Regiefuncties zorgen ervoor dat leerlingen zelf invloed kunnen uitoefenen op hun gedrag en leerproces. Hierdoor leren leerlingen zichzelf kennen, ervaren ze dat ze keuzes hebben en krijgen ze meer zelfvertrouwen. Ze hangen dan ook samen met de ontwikkeling van de zogenaamde 21 e eeuwse vaardigheden!

Aan de hand van 5 bouwstenen van een zinvolle relatie wordt besproken hoe je van invloed bent op de ontwikkeling van de ander en die zogenaamde regiefuncties.  Deze werkwijze maakt goed en passend onderwijs in de klas mogelijk! Ook voor ib-ers is het een goede manier om leraren regie te geven en hun professionele houding en plezier in het onderwijs te versterken!

IMG 6174    Elena Carmona van Loon is orthopedagoog-generalist is 22 jaar behandelaar en onderzoekster en is de laatste  15 jaar met veel plezier werkzaam in het PO, VO en MBO onderwijs.  Ze geeft trainingen regie versterkend handelen aan onderwijsprofessionals maar ze staat zelf ook af en toe voor de klas.
 

Haar eerste boek "Regie versterken in het onderwijs; worden wie je bent", kwam onlangs uit bij SWP.

Zie voor meer info: www.regieversterkendhandelen.nl

cover tijdschrift