Emiel van Doorn

Zet in op de ontwikkeling van cognitieve functies

Cognitieve functies zijn de bouwstenen die leerlingen nodig hebben om te kunnen denken en handelen. Niet alleen op cognitief, maar ook op emotioneel en sociaal niveau. De kwantiteit en kwaliteit van hun cognitieve functies beïnvloedt in sterke mate het functioneren van leerlingen, zowel op school als daarbuiten. Voorbeelden van cognitieve functies zijn: nauwkeurig zijn, gegevens verzamelen, relaties leggen, classificeren, plannen en veronderstellingen maken.

Leerlingen ontwikkelen de cognitieve functies gedurende alledaagse activiteiten en interacties. Meestal gebeurt dit onbewust. Soms zijn er echter situaties waarin het van belang is de cognitieve functies bewust te stimuleren. In die situaties biedt ‘de omgekeerde piramide’ een handvat. Dit analyse- en begeleidingsinstrument staat centraal in deze lezing. Het kan worden gebruikt in groeps- en klassensituaties, en tijdens één-op-één begeleiding. De omgekeerde piramide behoort tot het ontwikkelingspsychologische concept ‘Mediërend Leren’. Dit concept is gestoeld op de idee dat elke leerling ontwikkelmogelijkheden heeft. Ook richt het zich op de kwaliteiten van de leerlingen, zonder hun beperkingen te negeren. Mediërend Leren is nadrukkelijk geen methodiek. Dat maakt het mogelijk om het concept te combineren met diverse onderwijsmethoden en begeleidingsprogramma’s.

Over Emiel van Doorn

Emiel van Doorn 

Boek Zet in op de ontwikkeling van de CF FvL en EvD voorkant

 

Emiel van Doorn (1960) is de drijvende kracht achter (de totstandkoming van) Mediërend Leren. Emiel heeft een onvoorwaardelijk geloof in de krachten, kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van elk mens. Zijn levensmotto is: Als je niet voor de kwaliteiten van iemand gaat, dan moet je van zijn beperkingen afblijven!

Emiel is in de eerste plaats een mens van de praktijk. Door zijn eigen ervaringen in het onderwijs zowel als leerling uit het speciaal onderwijs als leerkracht, kan Emiel Mediërend Leren en de Individueel Vraaggerichte Benadering omzetten in alledaags handelen. Eén van zijn aanpak is dan ook ‘Wat je vandaag leert, moet morgen toepasbaar zijn’. 

Emiel begeleidt mensen met een ontwikkelingsachterstand, mensen bij wie het even stevig tegenzit, maar ook meer- en hoogbegaafden die onvoldoende cognitief en sociaal uitgedaagd worden. Hij heeft een eigen praktijk waarin hij werkt met cliënten met verschillende uitdagingen en vragen in de leeftijd van een ½ jaar tot en met 90.

 

Voor uitgeverij Instondo schreef Emiel van door de TIBtool Zet in op de ontwikkeling van cognitieve functies!

cover tijdschrift