Marcel van Herpen

Verbondenheid als antwoord op uitval en buitensluiten

Marcel van Herpen stond aan de wieg van de eerste school voor ErvaringsGericht Onderwijs in Nederland. Hij richtte het expertisecentrum voor ErvaringsGericht Onderwijs op en het expertisecentrum Duurzaam Opvoeden en Ontwikkelen. Samen met prof. Luc Stevens en anderen richtte hij het NIVOZ op, waar hij verantwoordelijk is voor de trajecten 'pedagogische tact' en 'pedagogisch leiderschap'. Hij bezocht zo'n 20 landen waar hij tal van pedagogische projecten en schoolontwikkelingstrajecten begeleidde. Hij sprak op internationale conferenties en alleen al in Nederland deelde hij tijdens congressen en conferenties zijn visie op leren en ontwikkelen met meer dan 175.000 leraren. Hij schreef de boeken: “Ik, de leraar” en “Wij, de leraar”. Eerder verschenen al van zijn hand: “ErvaringsGericht Onderwijs, van oriëntatie tot implementatie”, “Duurzaam Opvoeden en Ontwikkelen”.

Zie: www.marcelvanherpen.nl

Van Herpen: Alle opvoeders (leraren, pedagogisch medewerkers, trainers, ouders, etc.) willen dat kinderen zich welbevinden en betrokken zijn. Dat lukt niet altijd. Velen zoeken de oplossingen in protocollen en methodes. Gedragsregulatieprogramma’s zijn populair. Maar dat biedt vaak onvoldoende uitkomst.
Het grootste probleem voor (jonge) mensen is dat ze er soms niet ‘bij horen’. Onvoldoendes, pesten, bedreigingen etc. zorgen voor allerlei vormen van uitval en buitensluiten. Er is maar een manier om die ontkoppelingen het hoofd te bieden: Verbondenheid! Een goede relatie, maakt goede prestaties mogelijk. Daarbij is zekerheid niet het uitgangspunt, maar onzekerheid. Maar een leraar die het perspectief van de kinderen inneemt, kan steeds zekerder worden en daardoor tactvoller gaan handelen.

Leraren mogen er nooit alleen voor staan. Wanneer zij kinderen onvoldoende verstaan in hun behoeften, is steun van mensen die een goede relatie hebben met die kinderen

– ‘pedagogische oplaadpunten’ – in een samenwerking – ‘pedagogisch netwerk’- wenselijk.

Van Herpen vertelt geen verhaal uit ongenoegen of rancune, maar een verhaal uit liefde voor het vak van leraar, uit liefde voor de kinderen. Om het onderwijs de goede richting in te krijgen, is zijn strategie eenvoudig. Als we niet de goede kant opgaan, moeten we omdraaien. Wie? Jij! Wie anders?

Als jij het doet, kunnen andere volgen. Wezenlijke veranderingen komen niet van boven- of van buitenaf. Als je op iemand anders wacht, wacht je op niemand.

En ja... dat vraagt moed.

Maar je moet weten: de kinderen zijn er al klaar voor!

Van Herpen schreef 2 boeken over dit thema:

 Ik

Ik, de leraar is een manifest, ter emancipatie van de leraar en de kinderen. Bedoeld om relationele verbondenheid te creëren, waardoor leraren hun moraliteit overdragen in de volgende generatie. Bedoeld om de werkelijkheid te beïnvloeden, waardoor kinderen elkaars perspectief in kunnen nemen, om anderen en jezelf te leren verstaan. Bedoeld om een mooiere wereld te maken, met elkaar. Niemand buitengesloten!

 Wij

Wij, de leraar neemt opnieuw het leven als het uitgangspunt en de ander als perspectief. In dit boek is de existentiële betekenis van de relatie – het bestaan van ik met de ander – de aanleiding om de huidige, belastende fenomenen in het onderwijs nog eens kritisch onder de loep te nemen. Bedoeld om taal te geven, onder meer aan zich emanciperende leraren, waardoor zij hun pedagogische opdracht scherper kunnen formuleren.

ResizedImage150198 00 Marcel Jeroen Jazet bew   

Marcel van Herpen is medeoprichter van het NIVOZ(www.nivoz.nl) en hetkind (www.hetkind.org). Auteur van “Ik, de leraar” & “Wij, de leraar” en andere publicaties.

Hij was oprichter van Expertisecentrum Duurzaam Opvoeden en Ontwikkelen en van het Expertisecentrum ErvaringsGericht Onderwijs Nederland. Marcel is hoofdcoach van de Ruud van Nistelrooy Foundation (www.ruudvannistelrooyacademy.nl)
Zijn CV, boeken, films, colleges, TV-uitzendingen, spreuken en artikelen zijn te vinden op www.marcelvanherpen.nl

 

cover tijdschrift