Tijn Nuyens - Nico van der Meer

HGW 2.0/Het dialooginstrument
(Niet in Eindhoven)

Doel van deze bijeenkomst:
Je kent het Dialooginstrument en de toepassingsmogelijkheden
 
Succescriteria:
Je kent de HGW 2.0 context waarin het Dialooginstrument is ontwikkeld is.
Je weet wat het doel en betekenis is van het Dialooginstrument voor de leerling, de ouder en leerkracht. Je kent de toepassingsmogelijkheden van het instrument.
 
De introductie:
HGW 2.0
Handelingsgericht Werken (HGW) werkt om voor elke leerling een Passend Onderwijsaanbod te realiseren. Leraren die de onderwijsbehoeften van álle leerlingen kennen en hierop hun handelen baseren, dragen actief bij aan Passend Onderwijs. Het Dialooginstrument HGW ondersteunt leraren bij het samen met leerlingen ontwerpen van een krachtig beredeneerd aanbod.
 
Het instrument:
Het Dialooginstrument HGW brengt op vier domeinen de onderwijsbehoeften van leerlingen in beeld: leren, werkhouding, gedrag en gezondheid.  Daarnaast beschrijft het leraargedrag op zeven domeinen: leren (instructie), leren (management), werkhouding, gedrag, gezondheid, mindset en planmatig handelen.  Met deze omschrijvingen en een goed begeleide dialoog is de leraar in staat om, samen met de leerling (samen met ouders), een onderwijsontwerp te maken waar eerder geen perspectief op een gezonde ontwikkeling aanwezig was. De begeleide dialoog stelt de leraar in staat zich weer eigenaar te voelen van de afstemming op de onderwijsbehoeften van deze, van álle leerlingen.

Over de auteurs:

VanderMeer  

drs. Nico van der Meer
drs. Nico van der Meer is directeur van onderwijskundig bureau NTO-Effekt en partner in de Stichting Duurzaam Leren.  Hij is werkzaam geweest binnen het basisonderwijs als onderwijzer, adjunct-schoolleider en onderwijskundige.  Hij heeft een jarenlange ervaring als trainer en ontwikkelaar. De laatste jaren heeft hij zich vooral bezig gehouden met handelingsgericht werken met en voor schoolteams en met leiding geven aan verandering. Onlangs verscheen bij BAZALT van zijn hand het boek “Minder onderwijzen, meer leren” over HGW 2.0.  Zijn interesse gaat vooral uit naar duurzaam leren, inspirerend onderwijs  en systeemdenken. Hij heeft diverse publicaties op zijn naam staan, waaronder “Adaptief onderwijs in een lerende school”, “Schoolontwikkeling als basis voor adaptief onderwijs” en “kinderen denken leren”.

Nico is als fee lancer verbonden aan BAZALT dienstverlening.

     
IMG 9073  

Tijn Nuyens
De afgelopen 20 jaar betrokken bij Weer Samen naar School en Passend Onderwijs als directeur van twee SWV-en, trainer, ontwikkelaar en adviseur. Steeds werkend vanuit het concept Handelingsgericht Werken. Als directeur en trainer bij NTO-Effekt betrokken bij de ontwikkeling van de 1-zorgroute, het project Afstemming, en schooltrajecten onder de naam:”handelingsgericht werken met en voor schoolteams”. Auteur van vele artikelen en trainingen die betrekking hebben op HGW en het onlangs verschenen dialooginstrument HGW. Tijn is als free lancer verbonden aan BAZALT dienstverlening volgt

Nico van der Meer is onderwijsspecialist/ directeur bij NTO-Effekt.

 

 

cover tijdschrift