Ruud Veltenaar

Shift happens
(Alleen in Den Haag, Utrecht & Eindhoven)

De transformatie van onze wereld naar een volgende fase in onze beschaving heeft grote impact op het onderwijs en de toekomst van leren. Nog nooit heeft de mensheid voor zulke grote uitdagingen gestaan als de huidige en toekomstige generaties. De klimaatverandering met impact op onze leefomgeving, de toenemende ongelijkheid en de herverdeling van werk en vermogen, de technologische revolutie in relatie tot maatschappelijk nut, de globalisering en internationalisering en technologisering van arbeid. Het zijn maar een paar voorbeelden waarom onze kinderen anders moeten leren denken en handelen dan wij. Het onderwijs staat voor een fascinerende uitdaging en zal uiteindelijk, in het belang van studenten en onze gemeenschappelijke toekomst, drastisch transformeren, waarbij de focus verschuift van collectief onderwijzen naar gepersonaliseerd leren.

Over Ruud Veltenaar

RV Pay attention LQ foto Ruud Veltenaar
 
    

Een gepassioneerd mens en topspreker die zich bezighoudt met de trends en ontwikkelingen met impact op onze welvaart, welzijn, leven en werk. Hij focus zich vooral op wat mensen zouden moeten doen in onze wereld die in sneltreinvaart transformeert naar een volgende fase in onze beschaving. Wat betekent het om te leiden en te innoveren vanuit een ontketende toekomst? Hoe kun je in plaats van succes, maximale meerwaarde creëren voor jezelf en anderen?

cover tijdschrift