Pieter Stoop, Denise Kentie & Marleen van de Ven

Scheiding en (bege)leiding

Het idee van de grondleggers van Stichting EKSS om het leed en de schade bij kinderen die betrokken zijn bij een vechtscheiding aan te pakken op de basisschool, werd eind 2016 door een jury van deskundigen en een jongerenpanel unaniem uitverkoren als koploper bij de Divorce Challenge van de overheid. Hiermee werd het belang van een veilig schoolklimaat voor juist deze kinderen nog eens onderstreept. School is in een dergelijke situatie vaak de meest betrouwbare omgeving voor het kind. Maar krijgt de leraar, de IB-er en het management er dan weer een extra taak bij? In deze lezing hopen de initiatiefnemers aan te tonen dat er met het ontwikkelen van visie en beleid op dit terrein, juist heel veel zorg kan worden voorkomen en dat het voor onderwijsprofessionals en ouders duidelijk wordt wat je van elkaar kan en mag verwachten.

Over de sprekers:

pieter stoop   

Pieter Stoop – Schoolbegeleider / Docent

Studeerde aan de PABO (1985) en is KIES coach en KIES omgangsbegeleider.

“In 2012 kwam ik tot de conclusie dat het basisonderwijs zich nauwelijks bewust is van wat zij kunnen betekenen voor kinderen die lijden onder de scheiding van hun ouders. Ook de problemen die met scheidende ouders op de school zelf afkomen worden nauwelijks herkend en aldus worden er nog veel fouten gemaakt. Het is mijn missie om op zoveel mogelijk scholen iemand op te leiden die goed weet om te gaan met de effecten van (echt)scheiding op kinderen èn de organisatie. Deze zogenaamde ScheidingsExperts initiëren de ontwikkeling van visie en beleid binnen hun eigen school. Het is mijn overtuiging dat scholen voor ouders een serieuzere gesprekspartner zijn wanneer de kennis en de vaardigheden op school zijn ingevoerd. Fijn voor ouders die in een moeilijke fase van hun leven zitten, fijn voor scholen die opgewassen zijn tegen onvoorziene situaties en vooral fijn voor kinderen, die op school veiligheid, hulp en steun zullen ervaren.”

     
 denise kentie  

Denise Kentie – Familierecht

Advocaat sinds 1992, gespecialiseerd in familierecht en mediator sinds 1999.

“Weet dat je ook na een scheiding weer gelukkig kunt zijn. Dat heeft tijd nodig en goede raad. Een goed proces met als resultaat een duurzame regeling, maakt dat dat eerder kan komen. Ik wens iedereen, die zo’n fase doormaakt, een gelukkige toekomst. Ik heb daarom alle ‘juweeltjes’ aan kennis, vaardigheden uit boeken, studies en trainingen in Nederland en het buitenland op uiteenlopende vlakken en eigen werk- en levenservaringen in mijn toolbox verzameld. Deze kennis en kunde deel ik graag met iedereen die in dit pijnlijke proces is beland, of je nu degene bent die de knoop heeft doorgehakt of degene die de bons heeft gekregen. Ik kan het niet makkelijk voor je maken, maar wel luisteren en sturen, waarbij ik meegeef wat ik te bieden heb. Mijn doel is dat het goed geregeld wordt en dat je gelukkig wordt, al is het maar omdat kinderen het meest gebaat zijn bij twee gelukkige ouders, die op hun beurt veel te geven hebben. Deze inzichten en vaardigheden vormen de basis waarmee ik mijn aandeel in de trainingen bij EKSS lever. Het juridisch verhaal is één. Het vertalen naar de praktijk, ook die van scholen, is wat ik met heel veel passie en betrokkenheid doe.”

   

 

 marleen van de ven  

Marleen van de Ven – Kindercoach

Kindercoach sinds 2011, KIES coach basisonderwijs en voortgezet onderwijs sinds 2012, KIES omgangsbegeleider 2012, KIES voor het jonge kind sinds 2013, KIES Gescheiden Opvoeden sinds 2013 en Kindertolk sinds 2014.

“Oog hebben voor het geluk van je kind”. Dat is wat ik zelf nastreef als ouder en als kindercoach streef ik dat na voor de kinderen die bij mij komen. Ik begeleid veel kinderen van gescheiden ouders. Zij vertellen mij over allerlei situaties die zij meemaken. Situaties thuis, op de sportclub, op school. Kinderen geven direct of indirect aan dat leerkrachten meer voor hun zouden kunnen betekenen of dat het fijn zou zijn als er meer begrip zou zijn. Daarentegen wordt er ook verteld over de enorme steun die ze van een juf of meester ervaren. Hoe fijn zou het zijn dat er steeds meer kinderen juist gaan zeggen dat ze een leerkracht hebben die hen begrijpt en waarvan ze steun ervaren. Door mensen in het (basis)onderwijs extra kennis en vaardigheden mee te geven hoe ze nog meer oog kunnen hebben voor een kind dat zich in een scheidingssituatie bevindt, wil ik hier aan bijdragen. Zo kunnen deze Scheidingsexperts direct of indirect hun steentje bijdragen aan het geluk van een scheidingskind. 

 

 

cover tijdschrift