Cobi Visser en Frida Meints

De combinatiegroep 2/3. Doen!

Er zijn steeds meer scholen die vanuit hun visie op goed onderwijs een combinatiegroep 2/3 formeren. Zulke scholen zien kansen voor zowel de kleuters als de kinderen in groep 3. Wie van een combinatiegroep 2/3 meer wil maken dan een verlegenheidsoplossing, vindt in deze TIBtool concrete antwoorden op vragen zoals: Hoe maak ik van twee groepen één groep? Heeft een combinatiegroep 2/3 een ideale samenstelling? Hoe verdeel ik mijn aandacht goed? Hoe ga ik om met methoden? Kan ik nog thematisch werken zoals in een kleutergroep? Hoe bewaak ik de einddoelen? Hoe instrueer ik direct en effectief? Hoe kan ik nog bewuster plannen en organiseren? Hoe ziet mijn weekplanning er uit? Hoe zorg ik voor een rijke speelleeromgeving?

Leerkrachten en intern begeleiders vinden volop handvatten om met de collega’s van de groepen 1 tot en met 4 na te denken over een voor hen meest kansrijke aanpak om een combinatiegroep 2/3 te vormen, zodat deze leidt tot een doorgaande lijn in aangrenzende groepen en tot maximale opbrengsten. Zo wordt de combinatiegroep 2/3 succesvol.

In Den Haag verzorgen Cobi en Frida de lezing samen. In Zwolle zal Frida aanwezig zijn, in Utrecht en Eindhoven Cobi.

Over de auteurs:

 Foto Meintz    Foto Visser 

Frida Meints (links) en Cobi Visser (rechts) zijn senior specialist Het Jonge Kind met veel ervaring in de praktijk. Beiden zijn docent nascholing en opleidingen. Frida Meints is directeur van een basisschool en heeft een eigen weblog over rekenspelletjes.

Cobi Visser heeft een eigen onderwijsadviesbureau: VisActiva.

cover tijdschrift