Pedro De Bruyckere

Voorbereiden op een ongekende toekomst?
(Den Haag, Utrecht en Eindhoven)

Wat moet je doen om jezelf, je leerlingen en je team voor te bereiden op iets dat we sowieso niet kennen: de toekomst? Door een onderscheid te maken tussen constanten, mogelijke veranderingen en zekere veranderingen. Pedro De Bruyckere maakt het in zijn lezing concreter. Hoe ga je om met de verwachtingen van de jongeren, van de ouders en van het team? Hoe kan een brede vorming jongeren leren omgaan met veranderingen? En dan die ene belangrijke vraag: waarom leren kiezen vandaag een van de belangrijkste taken in onderwijs geworden is en hoe kan je hen daarbij helpen? O ja, en wil je wel bediend worden door een robot?

Over Pedro De Bruyckere

Pedro De Bruykere
 
    

Pedro de Bruyckere is onderzoeker en pedagoog aan de Arteveldehogeschool in Gent en verdiept zich al jaren in de leefwereld van jongeren en is een zelfverklaarde verslaafde aan populaire cultuur. Hij doctoreert aan de universiteit van Antwerpen over authenticiteit in het onderwijs.

Over onderwijs Dit heeft te maken met het boek uit 2013 dat De Bruyckere samen schreef met Casper Hulshof, psycholoog en docent onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht: 'Jongens zijn slimmer dan meisjes, en andere mythes over het onderwijs'. In deze regelrechte bestseller gaan de twee auteurs de hardnekkige clichés over leren, technologie in de klas, neurologie en onderwijs te lijf. Een nieuwe versie van dit boek verschijnt in 2015 wereldwijd onder de titel ‘Urban Myths About Learning and Education bij Academic Press.

In zijn lezingen doorprikt Pedro De Bruyckere enkele hardnekkige mythes en verklaart hij de belangrijkste tendensen. Hij schetst een genuanceerd en soms grappig beeld waarin je vaak je zoon of dochter, je leerling, klant of werknemer zult herkennen.

cover tijdschrift