Bert van Hoek & Jacques van den Born

Coach opbrengstgericht

Opbrengstgericht coachen is gebaseerd op oplossingsgericht coachen, met op onderdelen een eigen vertaling. Deze methodiek is toekomstgericht en afgestemd op het realiseren van een zo goed mogelijke opbrengst.

Het is belangrijk om niet dogmatisch gebruik te maken van een vaste methodiek, maar van een die strookt met je persoonlijke stijl. Daardoor is deze in het gebruik effectief. De theorie vormt een uitstekende basis om je eigen ideeën te ontwikkelen.

Over Bert van Hoek en Jacques van den Born

Bert van Hoek   

Bert van Hoek, psycholoog en coach
In mijn praktijk aan huis, in een informele en professionele sfeer, werk ik met mensen vanuit mijn vaste overtuiging dat persoonlijke groei gelukkig maakt.
Deze overtuiging is gebaseerd op mijn positieve kijk op het leven, maar ook door mijn meer dan 35 jarige werkervaring, waarvan 25 jaar als psycholoog.

Ook heb ik groepen begeleid, veranderingsprocessen in organisaties geleid, ben jarenlang ondernemer geweest en was een tijd directielid van een grote internationale onderneming. Ik ben registerpsycholoog specialist NIP / Arbeid en Organisatie. Dit is een duiding van mijn professionaliteit en een formele waarborg van mijn beroepsethiek.

Jacques van den Born                

Jacques van de Born
Directeur passend onderwijs RSV Breda PO 3003. Redactielid TIB sinds 2011, mede auteur van de TIBtool 'Belangrijke zaken eerst' en 'Coach oplossingsgericht'. 

cover tijdschrift