Marcel Schmeier

Effectief rekenonderwijs

Met de invoering van het realistisch rekenen heeft er de afgelopen twintig jaar een wijziging plaatsgevonden in de rekendidactiek. Kinderen leren geen vaste oplossingsprocedures meer, maar moeten zelf ontdekken hoe ze een som kunnen oplossen of mogen kiezen uit vier verschillende manieren. Rekenboeken bevatten minder kale sommen, maar vooral veel verhaaltjes en plaatjes. Het staartdelen is vervangen door happendelen en het cijferen door kolomsgewijs rekenen.

De laatste jaren klinkt er een tegengeluid waarin gepleit wordt voor herstel van de traditionele rekendidactiek, zoals stapsgewijze instructie, vaste oplossingsprocedures met uitgewerkte voorbeelden en expliciete directe instructie (EDI) met veel oefenen en feedback.

Deze laatste aanpak wordt beschreven in het nieuwe boek ‘Effectief rekenonderwijs op de basisschool’ en in de onlangs verschenen rekenmethode Getal & Ruimte Junior. Hierdoor hebben scholen weer wat te kiezen: gaan ze voor realistisch rekenen of traditioneel rekenonderwijs?

Wat is de rekenvisie van uw team? In deze workshop worden de deelnemers geprikkeld om hierover na te denken en het gesprek aan te gaan op de eigen school. En wat zegt de wetenschap over effectief rekenonderwijs? In deze workshop krijgt u hierop antwoord.

Over Marcel Schmeier

Pasfoto Bronvermelding Dorieke Fotografie      

Marcel Schmeier is onderwijsadviseur bij Expertis en heeft ruime ervaring als leerkracht en intern begeleider in het speciaal en regulier basisonderwijs. Hij weet als geen ander de theorie op een inspirerende wijze te vertalen naar de dagelijkse praktijk in de klas: “Werken aan onderwijskwaliteit doe je door het primaire proces te verbeteren: het lesgeven, en dan met name de instructie.”

Marcel is bekend van de boeken ‘EDI: tips en technieken voor een goede les’ en ‘Effectief rekenonderwijs op de basisschool’. Hij onderhoudt de websites onderwijsgek.nl, directeinstructie.nl  en effectiefrekenonderwijs.nl.  

  
cover tijdschrift