Mark Mieras

Wonderlijk brein
(Alleen in Zwolle)

Hoe werkt leren, en wat is creativiteit? In zijn lezing laat wetenschapsjournalist Mark Mieras zien dat het daarboven anders werkt dan we vaak denken. Niet informatie maar nieuwsgierigheid, verwondering en verrassing vormen de basis voor kennis. Echt leren begint met durven. Hoe organiseer je dat in de school? Hoe schep je de juiste voorwaarde voor de hersenen van leerlingen om te floreren?

Over Mark Mieras

hvdhmark mieras portret99 tn w800
 
    

Mark Mieras (1962) is wetenschapsjournalist en vooral bekend als auteur van ‘Ben ik dat?’ en ‘Liefde’. Deze veelgelezen boeken geven een onthullend en tegelijk herkenbaar beeld van ons bewegelijke brein.

“Zachte factoren als vertrouwen, trots en plezier stellen op de langere termijn harde randvoorwaarden aan ons functioneren,” aldus Mieras, die ooit cum laude afstudeerde als theoretisch natuurkundige.

Hij is een veel gevraagd spreker. Al jaren is hij een warm pleitbezorger van op herenonderzoek geïnspireerd onderwijs.

cover tijdschrift