Rick Kolman

Professionele Identiteit
(Alleen in Utrecht)

Onderwijs is onderhevig aan doorlopende ontwikkelingen: van de maatschappij, digitalisering, organisaties, het vak en van onszelf. Deze ontwikkelingen gaan snel. Het ligt voor de hand dat er keuzes gemaakt moeten worden. Dat zaken naar de achtergrond verdwijnen, dat de ene verandering meer impact heeft dan de andere. Op basis van wat vinden die keuzes plaats? Waarschijnlijk veelal op basis van willekeur, al dan niet gedreven door interesses, behoefte aan afwisseling, noodzaak. Dat hoeft niet! De keuzes kunnen ook een stevige basis krijgen. De verankering van binnen uit wordt aangeduid met professionele identiteit.

De volgende noties typeren de denkrichting tijdens deze workshop:

  • > Als veranderingen in hoeveelheid toenemen is het belangrijk in al die veranderingen jezelf niet kwijt te raken en te weten waar je basis is. Je professionele identiteit is die basis en geeft je veerkracht om met verandering om te gaan. 
  • > Als het aantal samenwerkingsrelaties toeneemt, wordt er van steeds meer kanten aan je getrokken, moet je in steeds meer posities weten waar je voor staat. Een stevige professionele identiteit zorgt dan voor stevigheid, herkenbaarheid: je handelen is eenduidiger.
  • > Als leer- en ontwikkelingsprocessen in hoeveelheid toenemen is het belangrijk ook af en toe op te ruimen. Ruimte maken, dus onderzoeken waar je voor staat en gaat en heroriënteren op de ontwikkelingen die aan je voorbij trekken. Die heroriëntatie is te maken op basis van je professionele identiteit.
  • > Als veranderingen diepgaander en fundamenteler zijn, volstaat het leren in de zin van toevoegingen van nieuwe kennis en inzichten niet meer. Manieren van denken, perspectieven zullen op de kop moeten, om een dergelijke verandering te laten slagen. Veranderingen dienen de professionele identiteit mee te nemen. De workshop heeft een interactief karakter. U wordt na een korte introductie via opdrachten en activerende werkvormen aangezet tot samen denken over het begrip professionele identiteit.


De Masterclass wordt verzorgd door Rick Kolman. Hij is opleider in de Master EN bij Windesheim.
 

Over de spreker:

 foto rick  

Rick Kolman

Rick Kolman is momenteel werkzaam bij Hogeschool Windesheim als opleider in de Master EN (leerroute interne begeleiding/coachen. Daar verzorgt hij bijeenkomsten rond communicatie, coaching, teamontwikkeling en innovaties. Eerder was hij werkzaam bij de Hogeschool Utrecht. Daarnaast begeleidt hij scholen waar het gaat om teamontwikkeling, ontwerpen en uitvoeren van ander onderwijs, individuele coaching.

 

 

cover tijdschrift