Simone van Dijk

De leerkracht in positie
En hoe je hier als IB een cruciaal belangrijke rol in kunt, nee móet spelen!
In Den Haag, Utrecht en Eindhoven

‘De leerkracht doet ertoe’ lezen, horen en zeggen we.

Tegelijkertijd ervaren veel leerkrachten een toenemende werkdruk en vertellen leerkrachten dat ze vaak te weinig eigen keuzes kunnen maken. “Ik heb het gevoel dat ik alleen maar loop te jagen en dat ik dan nog voortdurend tekort schiet naar de leerlingen toe.”

Hoe betrek jij leerkrachten in het maken van belangrijke keuzes in de school?

Welke belangstellende, activerende vragen stel jij zoal aan leerkrachten?

Welke leerkrachten in je team ontloop je het liefst omdat ze in jouw ogen bijvoorbeeld teveel klagen en negatief doen? Hoe ondersteun en begeleid jij je team zodat elke leerkracht het beste omhoog kan halen bij alle leerlingen? Hoe benut jij de verschillende talenten van leerkrachten in de school? Hoeveel ruimte is er eigenlijk echt voor verschillen tussen leerkrachten?

Wees eens eerlijk: word jij als IB in jouw team wel eens als een veroorzaker van werkdruk gezien?

Wil jij juist vanuit je rol als intern begeleider bijdragen aan leerkrachten in positie, die floreren, die ruimte voor regie ervaren, die Meester in de klas zijn? Dan is deze workshop iets voor jou.

In deze workshop reik ik je inzichten en praktijkgerichte ideeën aan die jouw interacties met de leerkrachten in je team positief kunnen versterken.

Een paar thema’s die aan de orde komen:

- Wat kun je doen als collega’s in de teamkamer regelmatig negatief praten over leerlingen en ouders, met hun ogen rollen of zuchten en aangeven het zwaar te hebben met ‘deze moeilijke groep’?

- Hoe kun je leerkrachten het schooljaar helpen overzien en je collega’s maandelijks planmatig ondersteunen?

- Moet elke leerkracht alles kunnen? Hoe kunnen we de verschillen in een team erkennen, omarmen en beter benutten?

- Voorbeeldtaal en voorbeeldwerkvormen om leerkrachten te betrekken bij het maken van keuzes, zich te commiteren aan de keuzes (ipv ja te zeggen en nee te doen), en de consequenties van keuzes te dragen.

- Als IB organiseer je OT’s (ondersteuningsteamoverleggen). Hoe kun je als IB de leerkracht voorbereiden op een OT om samen met ouders oplossingsgericht te bespreken wat een leerling nodig heeft en wie daarin welke bijdrage kan leveren.

Voor leerkrachten is deelname aan OT’s immers geen routine.

Over Simone van Dijk

DSC01337  

Drs. Simone van Dijk (1967) werkte eerder als leerkracht op een Montessorischool in Amsterdam en als directeur op een school in een achterstandswijk in Amsterdam-oost. Ze was verbonden als onderwijsadviseur en onderwijstrainer aan meerdere samenwerkingsverbanden en adviesbureaus.

Ze is inmiddels een zelfstandig gevestigd coach, trainer en auteur van twee boeken: Arrangeer samen-2015 / 4e druk en Meester in de klas- 2018 / 3e druk. Simone geeft les aan de lerarenopleidingen van Inholland en aan post-hbo-opleidingen tot schoolleider en intern begeleider. Ook staat ze nog regelmatig als invaljuf voor de klas. Bekijk haar website voor meer informatie en downloads www.simonetraint.nl.

Simone sprak eerder op de WIB 2013 (cijfer: 8) en op de TIB masterclass in 2014 (beoordeeld met een 9).

cover tijdschrift