Anne-Eva van der Mark

(Taal)onderwijs aan nieuwkomers

De leerlingen van Taalschool Utrecht komen uit alle windstreken van de wereld. Op dit moment zijn er 379 leerlingen uit ruim 40 verschillende landen. De IB’ers op de Taalschool Utrecht staan voor grote uitdagingen. Elke week is er een instroom van nieuwkomers, van wie ze zo snel mogelijk in kaart moeten krijgen wat de kinderen nodig hebben. Ook is de uitstroom naar een volgende school steeds een puzzel.
De Taalschool Utrecht kan gezien worden als een expertisecentrum voor nieuwkomers. Ze spannen zich in om voor elke leerling samen met de school op zoek te gaan naar een passend aanbod. Elke leerling start met ‘een rugzak vol bagage’. Het start in een nieuwe omgeving en maakt hierdoor (ingrijpende) veranderingen (en soms ingrijpende gebeurtenissen) mee.
In deze workshop gaat Anne-Eva in op de onderwijsbehoeften van nieuwkomers en worden praktische handvatten geboden. Denk bijvoorbeeld aan hoe je als IB’er de kennis over NT2-onderwijs binnen de school kan vergroten. Hoe je om kan gaan met leerlingen met verschillende culturele achtergrond. En hoe je ouders met een andere pedagogische visie, en andere waarden en omgangsvormen mee kan nemen in het proces.

 Anne Eva       Anne-Eva van der Mark is intern begeleider bij de Taalschool Utrecht. De Taalschool Utrecht is een stedelijke voorziening voor nieuwkomers in de leeftijd van 4-12 jaar die in Nederland onderwijs willen of moeten volgen. De leerlingen zijn afkomstig uit heel de wereld, spreken niet of onvoldoende de Nederlandse taal en krijgen gedurende 1 á 2 jaar onder andere een intensief woordenschatprogramma aangeboden waarbij ook aandacht is voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen binnen een nieuwe cultuur. Anne-Eva heeft als leerkracht voor de klas gestaan en heeft daarnaast de Master Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken (Education, Socialization and Youth Policies) aan de Universiteit Utrecht afgerond.
cover tijdschrift