Informatiemarkt 2018 (editie 2019 volgt)

Deelnemers: 

   ResizedImage25066 ACCO logo                      Acco UItgeverij
Het gedreven team van Acco Uitgeverij maakt hoogwaardige uitgaven voor de (toekomstige) professional werkzaam in de vakgebieden (ortho)pedagogiek, medische wetenschappen en psychologie. Alle boeken van Acco Uitgeverij zijn van hoge kwaliteit, praktisch, toegankelijk en persoonlijk. Kijk voor meer informatie op onze website: 
www.accouitgeverij.nl         
     
ResizedImage30982 KVG LOGO2 KLEUR 06   Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum
Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum ontwikkelt samen met auteurs en andere inhoudelijke specialisten uitgaven waarmee we (aankomende) professionals in het onderwijs ondersteunen in hun werk. In de vorm van digitale producten, tijdschriften, congressen en natuurlijk boeken. Veel intern begeleiders werken met ons product Het Digitaal Handelingsprotocol Begaafdheid (DHH). Kijk voor meer informatie op: http://vangorcum.nl/onderwijs/
     
ZIEN LOGO   Zien in de klas 
ZIEN in de Klas is een onderwijsadviesbureau. Onze missie is het gelukkig ZIEN van de gehele klas. De basis hiervoor is een goede relatie tussen de leraar en de leerlingen. Wij richten ons op het meebouwen aan een sterke basis binnen de school, zodat zoveel mogelijk leerlingen kunnen profiteren van het onderwijsaanbod. Samen kijken we naar wat leerlingen wél kunnen en werken we aan een optimale basisondersteuning. Handelingsgericht- en oplossingsgericht werken staan bij ons centraal.
     
AMN PO logo   AMN
Bij AMN geloven we dat ieder mens talent heeft. De kunst is dit talent te ontdekken en te ontwikkelen. Dat doen wij met online testen en toetsen die we baseren op de nieuwste inzichten uit de ontwikkelingspsychologie en psychometrie. Alle lagen van het onderwijs en het bedrijfsleven maken er al meer dan 20 jaar gebruik van.
Binnen het PO zijn wij aanbieder van de Eindtoets en het product Aansluiting PO-VO.
Kijk voor meer informatie op www.amn.nl of bel naar 026-3557333
     
 ResizedImage25095 Delubas   Delubas
De missie van Delubas is ‘voor beter onderwijs’, en dat nemen we heel serieus. We zijn continu alert op groepen kinderen die buiten de boot dreigen te vallen. Bijvoorbeeld: - begaafde leerlingen die niet voldoende uitdaging krijgen; - kinderen die slecht scoren op bepaalde vakgebieden; - zwakke lezers met een zeer lage leesmotivatie. Voor deze kinderen maken we passende materialen die hen motiveren en uitdagen op hún niveau. Hier komen wij al 20 jaar gemotiveerd ons bed voor uit, en dat zullen we blijven doen. We blijven ons inzetten Voor beter onderwijs!
     
 MSV logo Combi Menne   Menne Instituut (Eindhoven)
Met Sprongen Vooruit - Cursussen en rekenmaterialen voor beter en leuker rekenonderwijs!
Met Sprongen Vooruit is een rekenprogramma ontwikkeld voor groep 1 tot en met 8 op basis van het gelijknamige proefschrift van dr. Julie Menne. Het is wetenschappelijk bewezen dat rekenresultaten van leerlingen verbeteren als ze les krijgen op basis van Met Sprongen Vooruit.
Bewegend leren, betekenisvolle activiteiten, coöperatieve spelvormen, gerichte feedback en eigen producties zijn kenmerkend voor Met Sprongen Vooruit.
Meer informatie vindt u op onze website www.metsprongenvooruit.nl 
     
iep logo groen rgb  

Bureau ICE (Utrecht & Eindhoven) 
IEP is een merk van Bureau ICE. Bij Bureau ICE zijn wij ervan overtuigd dat ieder lerend mens zich optimaal moet kunnen ontwikkelen. Wij maken daarom al ruim 25 jaar eerlijke toetsen en examens van hoge kwaliteit voor het onderwijs en de overheid. Voor het basisonderwijs hebben wij naast de IEP Eindtoets  ook het IEP LVS ontwikkeld. Het IEP LVS geeft inzicht in het eigen profiel van iedere leerling middels een leergerichte aanpak. We maken graag kennis met u of kijk op toets.nl.

     
 Instondo   Instondo
Instondo biedt actieve ondersteuning aan onderwijsprofessionals. Instondo is actief op verschillende terreinen zoals Passend Onderwijs Magazine, Tijdschrift voor Intern Begeleiders en Tijdschrift voor Orthopedagogiek. De TIBtools bieden handzame en praktische instrumenten voor onderwijsprofessionals. Daarnaast organiseert Instondo verschillende congressen, zoals de Week van de Intern Begeleider, het congres 'Passend Onderwijs in 1 dag', het congres 'Onderwijs, Ouders en Jeugdhulp' en de IBdag. Meer informatie vindt u op onze website www.instondo.nl.
     
 Instondo Academy   Instondo Academy 
Instondo Academy biedt verschillende trainingen voor professionals in het onderwijs. Trainingen die aansluiten bij de nieuwste inzichten en veranderingen binnen het onderwijs. Bij de trainingen staat interactie, persoonlijke feedback en begeleiding voorop. Er wordt gewerkt met eigen ingebrachte casuïstiek en ervaringen welke u helpen de geleerde kennis en handvatten te koppelen aan uw eigen praktijk. Meer informatie vindt u op onze website www.instondo-academy.nl
     
cover tijdschrift